ระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา

  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567  
โรงเรียนท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
เลขบัตรประชาชน : 
สำหรับนักเรียนมอบตัวเรียน ม.1 และ ม.4
กำหนดชำระเงิน ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค. 2567
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา "ภาคเรียน/ปีการศึกษา" ตามที่กำหนดเท่านั้น
หากต้องการย้อนหลังโปรดติดต่อฝ่ายบริหารงบประมาณ โทรศัพท์ 042-431-728
*** หากไม่สามารถเข้าระบบได้ติดต่อสอบถาม คุณครูสุวิทย์ ดวงดี ผู้พัฒนาและดูแลระบบ ***